Polityka prywatności

Drodzy Użytkownicy

Zgodnie z nowymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), przygotowaliśmy informacje o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe naszych klientów oraz osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje mówiące kto jest administratorem danych, dlaczego je przetwarza oraz jakie prawa w związku z tym przysługują każdemu z Was.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest spółka Ecco Holiday z siedzibą w Poznaniu, przy Al. Solidarności 46, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000082342, NIP PL9511773682, REGON 012797354 (kapitał zakładowy w wysokości: 35 1000 000 złotych). Szczegółowe informacje dotyczące Administratora znajdują się w polityce prywatności.

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Ecco Holiday?

Przetwarzamy informacje zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, w tym zapisywanych w plikach cookies oraz przez tzw. skrypty analityczne, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Zbieramy też informacje o tym które z ofert i opcji produktowych są oglądane i na tej podstawie tworzymy nasze propozycje na kolejne sezony.

W przypadku osób, które dokonają zakupu za pośrednictwem naszej strony przetwarzamy tez dane niezbędne do zrealizowania rezerwacji, takiej jak imię, nazwisko, data urodzenia i inne, wymagane przez hotele lub linie lotnicze.

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera nasza polityka prywatności.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Dane pozyskane dzięki stronie są używane, by ulepszać nasz produkt oraz stronę WWW i oferować najchętniej poszukiwane przez was rodzaje wyjazdów. Informacje, jakie uzyskujemy od osób, które dokonują u nas rezerwacji są wykorzystywane do przygotowania i realizacji wyjazdu a także do zapewnienia bezpieczeństwa usług. Szczegółowe informacje na temat wszystkich celów przetwarzania danych są dostępne w polityce prywatności.

Komu przekazywane będą Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane pozyskane przez stronę (takie jak pliki cookies czy adres IP) mogą być przekazywane naszym partnerom, którzy pomagają nam analizować ruch w naszym serwisie internetowym. Jeśli zostaniesz naszym klientem i wybierzesz się z nami w podróż to Wasze dane będą przekazane tez naszym podwykonawcom, takim jak hotele czy linie lotnicze. Dokładne informacje na ten temat możecie sprawdzić w naszej polityce prywatności.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Waszych danych dla celów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora. W tym wypadku przetwarzanie danych nie dotyczy imion czy nazwisk, ale plików cookie i adresów IP, dzięki którym wiemy, które z ofert są oglądane najczęściej, czego poszukujecie na naszej stronie. To pozwala nam z każdym sezonem budować coraz lepsze i ciekawsze propozycje wyjazdów.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, którą każdy może odwołać w dowolnym momencie. Zarówno umieszczanie plików cookie jaki i skryptów analitycznych może być wyłączone. Na końcu tego dokumentu znajdują się narzędzia, które w tym pomogą. Informacje na ten temat znajdują się też w polityce prywatności.

W celu świadczenia usług, związanych z Waszymi podróżami podstawą do przetwarzania danych są Warunki Uczestnictwa, których treść można znaleźć tu.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Realizując obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21) informujemy, że każdy z Was ma prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
  • przenoszenia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (przed 25.05.2018 r. - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pełny tekst naszej polityki prywatności znajduje się TUTAJ